Strona o fotograf Ostrów Wlkp « Fotograf – serwis o fotografii ...
Charakterystyka zewnętrzna i zewnętrzna Pinokia
charakterystyka postaci nieznanej postaci
charakterystyka Don Don Kichota
Charakterystyka Lady Makbet jako żony
charakterystyka Jacka Soplicy z Pana Tadeusza
charakterystyka Zosi i Telimeny z Pana Tadeusza
charakterystyka postaci - Moralność pani Dulskiej
Charakterystyka systemów operacyjnych UNIX
Charakterystyka polityki Kazimierza Wielkiego
Charakterystyka źródeł finansowania MSP
co to jest lek o nazwie keppra 500 mg jego
index 8180
michał reczydło
zabytki po niemiecku 45
axn india com

Strona o fotograf Ostrów Wlkp « Fotograf – serwis o fotografii ...

Temat: Społeczna gospodarka rynkowa.
Piszemy pracę, przynosimy na następne zajęcia w styczniu tj. 23.01

Tematy:
1.Rola państwa i rynku w świetle pojęcia i typologii ustrojów gospodarczych.
2. Gospodarka centralnie zarządzana a gospodarka rynkowa - elementy analizy porównawczej.
3. Modele ustrojowe współczesnej gospodarki rynkowej i ich charakterystyka.
4. Społeczna gospodarka rynkowa w świetle doktryny ordoliberalizmu i praktyki gospodarki niemieckiej
5. Modele gospodarki rynkowej a ich przydatność w rozwoju gospodarki Polski.
6. Dowolny.

5-6 stron.
Źródło: adm122.fora.pl/a/a,74.htmlTemat: SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA
1. Rola państwa i rynku świetle pojęcia i typologii ustrojów gospodarczych;
2. Gospodarka centralnie zarządzana a gospodarka rynkowa - elementy analizy porównawczej.
3. Modele ustrojowe współczesnej gospodarki rynkowej i ich charakterystyka.
4. Społeczna gospodarka rynkowa w świetle doktryny ordoliberalizmu i praktyki gospodarki niemieckiej.
5. Modele gospodarki rynkowej a ich przydatność w rozwoju gospodarki polskiej.
6. Temat wolny.
Źródło: adm122.fora.pl/a/a,87.html


Temat: egz z ekonomii
mam jakieś zagadnienia do egzaminu i pytania jakie przed trzema laty dr Andruszkiewicz zadawała na socjologii (zastrzegam, ze u nas mogą być inne), socjologia miała ekonomie przez cały rok

1 pojecie i przedmiot ekonomii
2 sądy w ekonomii
3 charakterystyka prawa popytu i podaży
4 podmioty gosp i ich rola w gosp. rynkowej
5 krzywa podaży i popytu-> czynniki wpływające na jej zmiany
6 użyteczność całkowita
7 krzywa obojętności konsumenta + interpretacja
8 cechy gospodarki rynkowej a gos. planowanej
9 pojecie, rola i cechy przedsiębiorstw w gosp. rynkowej
10 rola przedsiębiorstw w gosp. rynkowej
11 stosunki przedsiębiorstwa z innymi podmiotami gospodarczymi - omów
12 geneza i funkcje banku centralnego
13 charakterystyka organów NBP
14 co rozumiesz pod pojęciem cele polityki pieniężnej
15 pojecie i funkcje sys bankowego
16 bank komercyjny w gosp. i jego rola
17 geneza, pojecie, cechy, funkcje podatku
18 systematyka podatków
19 pojecie systemu podatkowego
20 co to jest racjonalny system podatkowy ?
21 geneza systemu pieniężnego
22 pojecie i funkcje pieniądza
23 podział pieniądza
24 charakterystyka pieniądza elektronicznego
25 podstawowe kategorie związane z rynkiem pracy
26 podział bezrobocia
27 omów zjawisko popytu i podaży pracy
28 geneza, pojecie, podział inflacji
29 omów znane ci teorie inflacyjne
30 krzywa philipsa(?) - omów wyniki
31 konsekwencje inflacji dla jednostki i gospodarki
32 formy walki z inflacja
33 przedstaw rachunek dochodu narodowego oraz podstawowe kwestie z nim związane
34 pojecie, zadania funkcje giełdy w gosp.
35 modele funkcjonowania gield
36 znane systemy notowań na gpw w warszawie
37 pojecie rynku kapitałowego
38 charakterystyka instytucji rynku kapitałowego
39 papiery warosciowe i ich charakterystyka
40 pojecie i rodzaje fundyszy inwestycyjnych
41 role funduszy inwestycyjnyh w gosp.
42 podzial funduszy
43 pojecie i fazy cyklu koniunkturalnego
44 charakterystyka jednej z fal cyklu koniunkturalnego
45 kryteria integracji
46 cele integracji
47 warunki rozwoju integracji
48 modele integracji
49 mechanizmy integracji we współczesnym świecie
50 instytucjonalne formy integracji we współczesnym świecie
51 charakterystyka wybranych ugrupowań integracyjnych
52 korzysci i koszty płynące z systemu integracji polski z ue

Grupa 1

1. Dokonaj charakterystyki kompetencji Rady Polityki Pieniężnej
2. Krzywa popytu i jej interpretacja (czyli de facto wszystko o tym)
3. Unia celna

Grupa 2

1. Dokonaj charakterystyki kompetencji zarządu NBP
2. Krzywa podaży i jej interpretacja
3. Unia ekonomiczna

rząd PIERWSZY

1 cechy pieniądza w Keynesa
2 scharakteryzuj faze depresji
3 mechanizmy integracji sprostowanie chodzi o modele integracji

rząd DRUGI

1. Scharakteryzuj pieniądz elektroniczny.
2. Omów fazę ożywienia gospodarczego.
3. Mechanizmy rozwoju integracji.
Źródło: stosunkimiedzynarodoweuam.fora.pl/a/a,321.html

Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Strona o fotograf Ostrów Wlkp ÂŤ Fotograf – serwis o fotografii ... Design by SZABLONY.maniak.pl.