Strona o fotograf Ostrów Wlkp « Fotograf – serwis o fotografii ...
Charakterystyka zewnętrzna i zewnętrzna Pinokia
charakterystyka postaci nieznanej postaci
charakterystyka Don Don Kichota
Charakterystyka Lady Makbet jako żony
charakterystyka Jacka Soplicy z Pana Tadeusza
charakterystyka Zosi i Telimeny z Pana Tadeusza
charakterystyka postaci - Moralność pani Dulskiej
Charakterystyka systemów operacyjnych UNIX
Charakterystyka polityki Kazimierza Wielkiego
Charakterystyka źródeł finansowania MSP
  • organy Yamaha 1000
  • sterowniki LG KE970
  • jacek krzystek
  • Na jaki kolor pomalowa azienk
  • nsfer limit
  • Na nabrzeach

  • Strona o fotograf Ostrów Wlkp « Fotograf – serwis o fotografii ...

    Temat: Społeczna gospodarka rynkowa.
    Piszemy pracę, przynosimy na następne zajęcia w styczniu tj. 23.01

    Tematy:
    1.Rola państwa i rynku w świetle pojęcia i typologii ustrojów gospodarczych.
    2. Gospodarka centralnie zarządzana a gospodarka rynkowa - elementy analizy porównawczej.
    3. Modele ustrojowe współczesnej gospodarki rynkowej i ich charakterystyka.
    4. Społeczna gospodarka rynkowa w świetle doktryny ordoliberalizmu i praktyki gospodarki niemieckiej
    5. Modele gospodarki rynkowej a ich przydatność w rozwoju gospodarki Polski.
    6. Dowolny.

    5-6 stron.
    Źródło: adm122.fora.pl/a/a,74.html    Temat: SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA
    1. Rola państwa i rynku świetle pojęcia i typologii ustrojów gospodarczych;
    2. Gospodarka centralnie zarządzana a gospodarka rynkowa - elementy analizy porównawczej.
    3. Modele ustrojowe współczesnej gospodarki rynkowej i ich charakterystyka.
    4. Społeczna gospodarka rynkowa w świetle doktryny ordoliberalizmu i praktyki gospodarki niemieckiej.
    5. Modele gospodarki rynkowej a ich przydatność w rozwoju gospodarki polskiej.
    6. Temat wolny.
    Źródło: adm122.fora.pl/a/a,87.html


    Temat: egz z ekonomii
    mam jakieś zagadnienia do egzaminu i pytania jakie przed trzema laty dr Andruszkiewicz zadawała na socjologii (zastrzegam, ze u nas mogą być inne), socjologia miała ekonomie przez cały rok

    1 pojecie i przedmiot ekonomii
    2 sądy w ekonomii
    3 charakterystyka prawa popytu i podaży
    4 podmioty gosp i ich rola w gosp. rynkowej
    5 krzywa podaży i popytu-> czynniki wpływające na jej zmiany
    6 użyteczność całkowita
    7 krzywa obojętności konsumenta + interpretacja
    8 cechy gospodarki rynkowej a gos. planowanej
    9 pojecie, rola i cechy przedsiębiorstw w gosp. rynkowej
    10 rola przedsiębiorstw w gosp. rynkowej
    11 stosunki przedsiębiorstwa z innymi podmiotami gospodarczymi - omów
    12 geneza i funkcje banku centralnego
    13 charakterystyka organów NBP
    14 co rozumiesz pod pojęciem cele polityki pieniężnej
    15 pojecie i funkcje sys bankowego
    16 bank komercyjny w gosp. i jego rola
    17 geneza, pojecie, cechy, funkcje podatku
    18 systematyka podatków
    19 pojecie systemu podatkowego
    20 co to jest racjonalny system podatkowy ?
    21 geneza systemu pieniężnego
    22 pojecie i funkcje pieniądza
    23 podział pieniądza
    24 charakterystyka pieniądza elektronicznego
    25 podstawowe kategorie związane z rynkiem pracy
    26 podział bezrobocia
    27 omów zjawisko popytu i podaży pracy
    28 geneza, pojecie, podział inflacji
    29 omów znane ci teorie inflacyjne
    30 krzywa philipsa(?) - omów wyniki
    31 konsekwencje inflacji dla jednostki i gospodarki
    32 formy walki z inflacja
    33 przedstaw rachunek dochodu narodowego oraz podstawowe kwestie z nim związane
    34 pojecie, zadania funkcje giełdy w gosp.
    35 modele funkcjonowania gield
    36 znane systemy notowań na gpw w warszawie
    37 pojecie rynku kapitałowego
    38 charakterystyka instytucji rynku kapitałowego
    39 papiery warosciowe i ich charakterystyka
    40 pojecie i rodzaje fundyszy inwestycyjnych
    41 role funduszy inwestycyjnyh w gosp.
    42 podzial funduszy
    43 pojecie i fazy cyklu koniunkturalnego
    44 charakterystyka jednej z fal cyklu koniunkturalnego
    45 kryteria integracji
    46 cele integracji
    47 warunki rozwoju integracji
    48 modele integracji
    49 mechanizmy integracji we współczesnym świecie
    50 instytucjonalne formy integracji we współczesnym świecie
    51 charakterystyka wybranych ugrupowań integracyjnych
    52 korzysci i koszty płynące z systemu integracji polski z ue

    Grupa 1

    1. Dokonaj charakterystyki kompetencji Rady Polityki Pieniężnej
    2. Krzywa popytu i jej interpretacja (czyli de facto wszystko o tym)
    3. Unia celna

    Grupa 2

    1. Dokonaj charakterystyki kompetencji zarządu NBP
    2. Krzywa podaży i jej interpretacja
    3. Unia ekonomiczna

    rząd PIERWSZY

    1 cechy pieniądza w Keynesa
    2 scharakteryzuj faze depresji
    3 mechanizmy integracji sprostowanie chodzi o modele integracji

    rząd DRUGI

    1. Scharakteryzuj pieniądz elektroniczny.
    2. Omów fazę ożywienia gospodarczego.
    3. Mechanizmy rozwoju integracji.
    Źródło: stosunkimiedzynarodoweuam.fora.pl/a/a,321.html
    
    Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Strona o fotograf Ostrów Wlkp ÂŤ Fotograf – serwis o fotografii ... Design by SZABLONY.maniak.pl.